HÌNH ẢNH CĂN HỘ MẪU

Phòng khách căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng khách căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng ngủ 1 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng ngủ 1 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng ngủ 2 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng ngủ 2 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

 Phòng tắm 1 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng tắm 1 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Phòng tắm 2 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

              Phòng tắm 2 căn hộ D’. Le Roi Soleil Đặng Thai Mai

Hotline:0987 745 745